Pages

Tuesday, 17 December 2013

Bengkel Latihan Berasaskan Kompetensi -Khas, Modul Pentadbiran & perkhidmatan

Alhamdulillah

Bersyukur kepada Allah yang maha berkuasa maka dengan izinNya kursus yang dirancang berjalan seperti biasa , tajuk pengurusan stress pengurusan emosi , cuti , tatatertib , surat dan penulisan memo telah dipilih untuk dijadikan modul didalam bengkel dan impak yang bagus telah diberikan oleh para peserta . suasana dibukit tinggi bukan sahaja menyediakan tempat kursus yang bagus malah ianya menarik minat kami urusetia dan para peserta untuk bersukan sambil berkursus. sepanjang perjalanan program dapatlah kita melihat betapa kreatifnya bangunan -bangunan perancis dan betapa tersusunnya organisasi yang menguruskan pusat latihan ini . ini memberikan diriku satu Ilmu yang baru.
0 comments:

Post a Comment